Hyppää sisältöön

Komissio ehdottaa muutosta terästuotteiden suojatoimenpiteisiin – asianomaiset osapuolet saavat esittää huomautuksia

Julkaisuajankohta 3.4.2023 16.09
Tiedote

Euroopan komissio otti 31.1.2019 käyttöön tiettyjä terästuotteita koskevan lopullisen suojatoimenpiteen, johon kuuluu tariffikiintiö ja 25 prosentin ylimääräinen tulli. Komissio on ehdottanut 27.2.2023 muutosta suojatoimenpiteisiin.

Ehdotuksen mukaan terästuotteisiin, jotka lähetetään suoraan Yhdistyneen kuningaskunnan muista osista Pohjois-Irlantiin, olisi voitava soveltaa asiaankuuluvia unionin tariffikiintiöitä, kun ne siirretään Pohjois-Irlantiin. Jos ehdotus hyväksytään, teräksen suojatoimenpidettä olisi muutettava luomalla erityiset tariffikiintiöt tietyille terästuotteille, jotka ovat Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin ja jotka siirretään suoraan Yhdistyneen kuningaskunnan muista osista Pohjois-Irlantiin.

Suojatoimenpiteen muutos koskee vain kahta tuoteluokkaa: seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt (luokka 7) sekä rautaa tai seostamatonta terästä olevat profiilit (luokka 17). Kvarttolevyjen CN-koodit ovat 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60 ja 7225 99 00. Rauta- ja teräsprofiilien CN-koodit ovat 7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10 ja 7216 33 90.

Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle huomautuksia mukauttamisen perusteella ehdotetuista uusista tariffikiintiöistä. Huomautusten on liityttävä tariffikiintiöiden mukauttamiseksi käytettyyn menetelmään. EU:n virallisen lehden numerossa C 115, 30.3.2023 on kerrottu asian yksityiskohdat. Lehdessä ilmoitetaan komission osoite, johon tiedot lähetetään. Jos EU hyväksyy tariffikiintiöasetuksen muuttamista koskevan ehdotuksen, teräsalan suojatoimenpiteitä koskevan EU:n asetuksen muutos tulee voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen.

Komissio tutkii ja käsittelee suojatoimenpiteiden käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn. 

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit 
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet