Hoppa till innehåll

Kom ihåg att inge standardtulldeklarationerna för varor som ska övergå till fri omsättning i Tullklareringstjänsten eller med nya meddelanden

Utgivningsdatum 20.9.2021 9.55
Pressmeddelande

Importtulldeklarationerna för varor som ska övergå till fri omsättning ska nuförtiden inges antingen i Tullklareringstjänsten eller med nya meddelanden. Standardtulldeklarationerna får inte längre inges i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU). Också kvotförmåner som förvaltas genom tullkvoter och tillstånd att uppvisa handlingar som saknas ska sökas antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

I Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden och med meddelanden enligt meddelandebeskrivningarna för ITU-systemet kan bara följande tulldeklarationer fortsättningsvis lämnas in: 

  • förenklade och kompletterande tulldeklarationer
  • tulldeklarationer för aktiv förädling
  • tulldeklarationer för tillfällig införsel
  • deklarationer för slutanvändning
  • tulldeklarationer för kommersiella varor som resande för med sig.

Tullen börjar intensivövervaka att tulldeklarationerna inges till rätt tjänst eller med rätt meddelanden. Handläggningen av deklarationer som ingetts fel kan avbrytas med den följden att transporten stoppas. Transporten kan fortsätta först när deklarationen ingetts till rätt tjänst eller med rätt meddelande. 

Mera information: 
Tullkvoter 
Tillstånd att uppvisa handlingar som saknas
Företagen ska inge importtulldeklarationerna elektroniskt (Kundmeddelande 21.5.2021)
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering