Hoppa till innehåll

Kinesiska spakmekanismer: Nu kan man begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

Utgivningsdatum 10.11.2023 10.56
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen undersöker om en antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av kinesiska spakmekanismer. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8305 10 00 (Taric-nummer 8305 10 00 50).

Översynen beskrivs i detalj i kommissionens tillkännagivande nr C/2023/614, 8.11.20232. Översynen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas. 

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information: 
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar