Hoppa till innehåll

Infotillfälle för systemutvecklare om de nya meddelandebeskrivningarna för transiteringsdeklarationer 14.12.2021

Utgivningsdatum 26.11.2021 9.00
Pressmeddelande

Transiteringsdeklarationerna förnyas i mars 2023. De nuvarande transiteringsdeklarationerna ersätts med deklarationer med nya datainnehåll som inges till Tullens nya tullklareringssystem. Den första versionen av meddelandebeskrivningarna har publicerats på Tullens webbplats.

Vi ordnar ett infotillfälle för systemutvecklare som ett videomöte via Skype 14.12.2021. Anmäl dig till tillfället senast 10.12.2021 per e-post till UCC(at)tulli.fi.

Infotillfällets program
13.00–13.15    Öppning av tillfället och meddelandebeskrivningarnas framställningssätt
13.15–14.00    Meddelanden och exempel på deras användning
14.00–14.05    Paus
14.05–14.45    Datainnehållen i transiteringsdeklarationen och anmälan om lossningsresultat
14.45–15.00    Diskussion och avslutning av tillfället

Tillfället ordnas på finska. Materialet publiceras också på svenska. Meddela oss om ert företag har behov av ett tillfälle som ordnas på engelska.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering