Hoppa till innehåll

Importerar du produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämningstull.

19.12.2019 9.43
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningstull av nuvarande storlek borde tas ut vid import av kinesiska produkter av ändlösa glasfiberfilament även i fortsättningen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, ex 7019 12 00 (Taric-nummer 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39) och 7019 31 00.

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 424, 17.12.2019. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar