Hoppa till innehåll

Importerar du platta produkter av stål med ursprung i Indien eller Indonesien? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 2.3.2021 13.50
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har gjort importen av indiska och indonesiska platta produkter av stål till föremål för registrering. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 och 7220 90 80. Registreringen pågår i nio månader. Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 72, som publicerades den 2 mars 2021.

Obs! Om undersökningen leder till att en antidumpningstull införs, kan tullen tas ut retroaktivt på den registrerade importen om vissa nödvändiga villkor uppfylls. De eventuella tullarna fastställs enligt resultaten av antidumpningsundersökningen.

Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Kontrollera om denna ändring har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar