Hyppää sisältöön

Tuotko maahan intialaisia ja indonesialaisia teräslevyvalmisteita? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

2.3.2021 13.50
Tiedote

Euroopan komissio on asettanut intialaisille ja indonesialaisille teräslevyvalmisteille tuonnin kirjaamisvelvoitteen. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 ja 7220 90 80. Kirjaaminen kestää yhdeksän kuukautta. Asiasta kerrotaan tarkemmin 2.3.2021 julkaistussa Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 71.

Huom.! Tarvittavien edellytysten täyttyessä tullit voidaan periä kirjatun tuonnin osalta takautuvasti, jos polkumyyntitulli otetaan tutkimuksen tulosten perusteella käyttöön. Mahdolliset tulevat tullit määritetään polkumyyntitutkimuksen tulosten perusteella.

Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tarkista, onko muutoksella vaikutusta yrityksesi toimintaan.

Lisätietoja
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet