Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiskt högstyrkegarn av polyestrar? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i ett antidumpningsärende som gäller ett företag

Utgivningsdatum 4.7.2022 15.24
Pressmeddelande

Kommissionen har inlett en partiell interimsöversyn gällande kinesiskt högstyrkegarn av polyestrar. Vid översynen undersöks kinesiska exportörens Zhejiang Hailide New Material Co Ltd:s rätt till den antidumpningstull av nuvarande storlek (0 %) som tillämpas på företaget. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 5402 20 00 (Taric-nummer 5402 2000 10). Företagets Taric-tilläggsnummer är A976.

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 248, 30.6.2022. Översynen kommer att slutföras inom 14 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas. 

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information: 
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar (pdf)
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar (pdf)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar