Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiskt finpapper eller tillverkar du finpapper? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpnings- och utjämningstull

1.10.2021 16.25 | Publicerad på svenska 4.10.2021 kl. 9.22
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpnings- och utjämnningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiskt bestruket finpapper. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpnings- och utjämningstullen på finpapper att vara 5.7.2022. Varorna klassificeras enligt Taric-nummer 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 och 4810 99 80 20.

Tillkännagivandet om antidumpningstullen och utjämningstullen finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 398, 1.10.2021. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpnings- och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar