Hyppää sisältöön

Tuotko maahan kiinalaista hienopaperia tai valmistatko sitä? Valmistajat voivat nyt pyytää komissiolta polkumyynti- ja tasoitustullien uudelleentarkastelua

1.10.2021 16.25
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen tarkastelupyynnön alkaa tutkia, pitääkö kiinalaisesta päällystetystä hienopaperista kantaa myös jatkossa polkumyynti- ja tasoitustulleja. Jos uudelleentarkastelua ei aloiteta, hienopaperista kannettavien polkumyynti- ja tasoitustullien viimeinen voimassaolopäivä on 5.7.2022. Tavarat luokitellaan Taric-nimikkeisiin 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 ja 4810 99 80 20.

Ilmoitus polkumyyntitullista sekä ilmoitus tasoitustullista on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 398/1.10.2021. Lehdessä ilmoitetaan määräaika, johon mennessä tutkimuksia ja tarkasteluja voi kommentoida, sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit (pdf) 
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset (pdf)
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet