Hoppa till innehåll

Importerar du kinesisk polyvinylalkohol? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

31.7.2019 10.55
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för vissa polyvinylalkoholer med ursprung i Kina. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 256, 30.7.2019. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Den produkt som är föremål för denna undersökning är vissa polyvinylalkoholer i form av hartser av homopolymerer med en viskositet (mätt i en 4-procentig lösning) på minst 3 och högst 61 mPas och en hydrolysgrad på minst 80,0 och högst 99,9 molprocent. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 3905 30 00 91.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder - undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar