Hyppää sisältöön

Tuotko kiinalaista polyvinyylialkoholia? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

31.7.2019 10.55
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö Kiinasta peräisin olevista tietyistä polyvinyylialkoholeista kantaa polkumyyntitullia. Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 256, 30.7.2019. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tutkimuksen kohteena ovat tietyt homopolymeerihartsien muodossa olevat polyvinyylialkoholit, joiden viskositeetti (mitattuna 4 prosentin liuoksesta) on vähintään 3 mPas ja enintään 61 mPas ja hydrolyysiaste vähintään 80,0 mol % ja enintään 99,9 mol %. Tavara luokitellaan Taric-koodiin 3905 30 00 91.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet