Hoppa till innehåll

Ibruktagandet av meddelandegränssnittet för garantimeddelanden skjuts upp

Utgivningsdatum 25.10.2023 10.00
Pressmeddelande

Tidtabellen för ibruktagande av meddelandegränssnittet för garantimeddelanden ändras. Kunder som inger transiteringsdeklarationer kan börja använda garantimeddelanden i januari 2024. Med garantimeddelanden kan man ersätta de nuvarande e-postförfrågningar om garantier som skickas till Tullen. Det är frivilligt att ta dessa meddelanden i bruk.

Nytt meddelandegränssnitt för transiteringsgarantier

I framtiden kan innehavare av transiteringsgarantier till Tullen med meddelanden skicka frågor om reserveringsläget för transiteringsgarantier eller andra begäranden gällande transiteringsgarantier. I framtiden kan garantiinnehavaren, dvs. den huvudansvarige för transiteringen, fråga om reserveringsläget med ett meddelande om garantiförfrågan (FI034). 

Garantiinnehavarens begäran om tillträdekod, dvs. meddelande om tillträdeskod för garanti (FI226), tas inte i bruk genast i början av år 2024. Tullen informerar om tidpunkten för ibruktagandet senare.

Hur ansöka om att bli meddelandekund för garantimeddelanden?

Om du vill bli meddelandekund för garantimeddelanden, ansök om beslut om registrering för meddelandedeklarering i tjänsten Tillstånd och beslut. Du kan ansöka om att bli meddelandekund fr.o.m. den 1 januari 2024. Meddelandet om garantiförfrågan ska testas med Tullen innan det tas i bruk. Testningen börjar i januari 2024. 

Om ditt företag redan nu inger tulldeklarationer till Tullklareringssystemet (UTU) genom meddelandedeklarering eller har ansökt om att bli meddelandekund för transiteringsdeklarationer som ändras den 18 november 2023, ansök om ändring av beslutet om registrering för meddelandedeklarering i tjänsten Tillstånd och beslut. 

Mera information:
Nytt meddelandegränssnitt för kunder som använder transiteringsgarantier 4.5.2023  
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering