Hoppa till innehåll

Ibruktagande av nya transiteringsdeklarationer och meddelanden om garantiförfrågan 2023

Utgivningsdatum 21.2.2023 8.00 | Publicerad på svenska 6.3.2023 kl. 16.27
Pressmeddelande

Transiteringsdeklarationerna förnyas i hela EU under åren 2021–2023. I Finland tas de nya transiteringsdeklarationerna i bruk den 2 september 2023. I fortsättningen inges deklarationerna antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Därtill införs den 1 december 2023 nya meddelanden om garantiförfrågan vid transitering.

Transiteringsdeklarationer

Meddelandekunder som inger transiteringsdeklarationer som inleder en transitering har en övergångstid på en månad: de nya meddelandena kan tas i bruk den 2 september 2023 men ska tas i bruk senast den 2 oktober 2023. Företagsspecifika övergångstider beviljas inte. Meddelandedeklaranter som inger anmälningar om mottagande och lossningsresultat har ingen övergångstid, utan de nya meddelandena ska tas i bruk den 2 september 2023. 

Kunder som använder Tullklareringstjänsten ska ta alla nya deklarationer och anmälningar i bruk den 2 september 2023. 

Målet är att ta transiteringsdeklarationernas nya datainnehåll i bruk i hela EU den 1 december 2023. Därför ska programvaruhus och tjänsteleverantörer för meddelandeförmedling testa de uppdaterade deklarationsmeddelandena i oktober–november 2023. Ändringarna den 1 december 2023 är tekniska till sin natur och påverkar inte väsentligt slutanvändarna, dvs. de som inger deklarationer.

Meddelanden om garantiförfrågan

För närvarande kan garantiinnehavare fråga Tullen om reserveringsläget för transiteringsgarantier bara per e-post eller telefon. Från och med den 1 december 2023 kan den huvudansvarige för transiteringen fråga om reserveringsläget med ett nytt meddelande om garantiförfrågan. I e-tjänsten finns inte denna möjlighet.

Därtill kan en garantiinnehavare som fått en s.k. Master-kod med ett meddelande om tillträdeskod för garanti t.ex. begära att nya tillträdeskoder läggs till.

Tullen informerar under sommaren om kundtestning av dessa frivilliga meddelanden. Meddelandebeskrivningarna för garantiförfrågan publicerades i december 2022 på Tullens webbsida för meddelandebeskrivningar.

Mera information

Transiteringsdeklarationerna förnyas i september 2023 (Kundmeddelande 15.9.2022)
Preciserad tidtabell: Deklarationerna för transitering förnyas i september 2023 och deklarationerna för export och utförsel under våren 2024 (Kundmeddelande 28.4.2022)
Meddelandebeskrivningarna för transiteringsdeklarationerna som tas i bruk i mars 2023 har publicerats (Kundmeddelande 9.11.2021)
ucc@tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering