Hoppa till innehåll

Företagsspecifik ändring i antidumpningsåtgärder vid import av kinesiska bords- och köksartiklar av keramiskt material

28.4.2020 12.04
Pressmeddelande

En ändring i antidumpningsåtgärder vid import av kinesiska bords- och köksartiklar av keramiskt material har meddelats i EU:s officiella tidning nr L 132, 27.4.2020. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 och 6912 00 29 10.

En antidumpningstull på 36,1 % har uppburits för produkter som producerats av företaget Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co. Företagets antidumpningstull är nu 17,9 %. Den tillämpas retroaktivt fr.o.m. 13.12.2019. Företagets Taric-tilläggsnummer är B632.

Tullmyndigheterna återbetalar de överskjutande belopp som hittills har uppburits, dvs. de antidumpningstullar som går utöver tullsatsen 17,9 %. Ansökan om återbetalning eller eftergift ska lämnas till Tullens enhet för omprövning.

Mera information:

Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar