Hoppa till innehåll

Företagsspecifik ändring gällande antidumpningstullen på rör av duktilt gjutjärn med ursprung i Indien

Utgivningsdatum 24.11.2023 13.43
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har ändrat antidumpningstullen på indiska rör av duktilt gjutjärn. Kommissionen hade fått en begäran om att se över nivån på antidumpningstullen, eftersom företaget Electrosteel Castings Ltd hade gått samman med ett annat företag och omständigheterna således hade ändrats.

Electrosteel Castings Ltd:s produkter har haft en antidumpningstull på 0 procent. Nu är företagets antidumpningstull 7 %. Företagets individuella Taric-tilläggsnummer är C055.

Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90 (Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10).

Information om saken finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2605. Ändringen träder i kraft den 24 november 2023.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar