Hoppa till innehåll

Företagen ska inge importtulldeklarationerna elektroniskt

Utgivningsdatum 16.3.2021 10.00
Pressmeddelande

Importdeklarationerna förnyas stegvis och som ett led i detta ska företagen övergå till att inge dem elektroniskt till Tullen. Deklarationerna inges antingen via Tullens e-tjänst eller genom meddelandedeklarering.

Från och med 1.6.2021 kan standarddeklarationer för övergång till fri omsättning inte längre inges med SAD-blankett eller andra dokument i pappersform. Därefter tar Tullen inte längre emot dylika deklarationer vid tullkontoren. Om du för närvarande inger standarddeklarationer för övergång till fri omsättning med SAD-blankett, lönar det sig redan nu att planera klart om du i fortsättningen inger deklarationerna via Tullens e-tjänst eller ansöker om att bli meddelandedeklarant. Man kan också anlita ett ombud för ingivande av deklarationen.

Från och med 1.6.2021 kan man med SAD-blankett eller andra dokument i pappersform endast inge

  • förenklade och kompletterande tulldeklarationer
  • tulldeklarationer för aktiv förädling
  • tulldeklarationer för tillfällig införsel
  • deklarationer för slutanvändning.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Läs mer om Tullens elektroniska deklarationssätt:
Information om Tullens elektroniska tjänster
Meddelandedeklarering

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering