Hoppa till innehåll

Export av begagnade fordon och varucertifikat EUR.1

Utgivningsdatum 2.9.2019 15.07
Pressmeddelande

Före Tullen kan bestyrka varucertifikatet EUR.1 ska exportören av ett begagnat fordon påvisa fordonets tullförmånsberättigande EU-ursprung för Tullen.

I första hand ska exportören uppvisa varuleverantörens eller tillverkarens deklaration om fordonets förmånsberättigande EU-ursprung. Från fall till fall kan Tullen även godkänna andra pålitliga skriftliga bevis på fordonets ursprung.

Mycket gamla bilar (t.ex. vintage-bilar) kan anses vara varor med förmånsberättigande EU-ursprung till exempel på basis av expertutlåtanden. Det begagnade fordonets VIN-nummer (vehicle identification number) är inte bevis på förmånsberättigande EU-ursprung, även om fordonet tillverkats i en fabrik i EU.

Fyll i ansökan om varucertifikat EUR.1 noggrant

Fyll alltid noggrant i även baksidan på ansökan om varucertifikat EUR.1, dvs. exportörens deklaration (fälten  ”förklarar” och ”företer”).

I fråga om efterkontroll ska exportören dessutom med dokument uppvisa vad exportören i fältet ”åtar”, på baksidan av ansökan, dvs. i exportörens deklaration, förbundit sig till. Detta gäller alla varucertifikat EUR.1 som ska bestyrkas.

Myndigheter i destinationsländer för export kan betvivla äktheten i varucertifikaten EUR.1 samt det EU-ursprung som anges för varorna i certifikaten och som berättigar till förmånsbehandling, och då kan de skicka en begäran om efterkontroll till finska tullen. Begäranden om efterkontroll hänför sig ofta just till bestyrkta varucertifikat EUR.1 för begagnade fordon. I destinationsländerna vet man att t.ex. tyska bilfabriker inte ger ut leverantörsdeklarationer i fråga om begagnade bilar.

Läs mer om förmånsbehandlingar vid export.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling