Hyppää sisältöön

Käytettyjen ajoneuvojen vienti ja EUR.I-tavaratodistus

Julkaisuajankohta 2.9.2019 15.07
Tiedote

Käytetyn ajoneuvon viejän pitää todistaa Tullille ajoneuvon tullietuuskohteluun oikeuttava EU-alkuperä ennen kuin Tulli voi vahvistaa EUR.1-tavaratodistuksen.

Viejän pitää esittää ensisijaisesti tavarantoimittajan tai valmistajan ilmoitus ajoneuvon EU-etuuskohtelualkuperästä. Tapauskohtaisesti Tulli voi hyväksyä myös muita luotettavia kirjallisia todisteita ajoneuvon alkuperästä.

Erittäin vanhoja autoja (esim. vintage-autoja) voidaan pitää EU:n etuuskohtelualkuperätuotteina esimerkiksi asiantuntijoiden lausuntojen perusteella. Käytetyn auton VIN-numero (vehicle identification number) ei todista EU-etuuskohtelualkuperää, vaikka valmistajatehdas olisikin ollut EU:ssa.

Täytä EUR.I-tavaratodistushakemus huolellisesti

Täytä aina EUR.1-tavaratodistushakemuksessa myös sen kääntöpuoli eli viejän ilmoitus huolellisesti (kohdat ”mainitsee” ja ”esittää”).

Jälkitarkastustilanteessa viejän pitää esittää asiakirjoilla se, mihin viejä on hakemuksen kääntöpuolella eli viejän ilmoituksen ”sitoutuu”-kohdassa sitoutunut. Tämä koskee kaikkia vahvistettavia EUR.1‑tavaratodistuksia

Viennin kohdemaiden viranomaiset voivat epäillä EUR.1-tavaratodistusten aitoutta ja todistuksissa mainittujen tuotteiden EU-etuuskohtelualkuperää, jolloin ne voivat lähettää Suomen tullille jälkitarkastuspyynnön. Usein jälkitarkastuspyynnöt liittyvät nimenomaan käytetyille ajoneuvoille vahvistettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin. Kohdemaissa tiedetään, että esimerkiksi Saksan autotehtaat eivät anna tavarantoimittajan ilmoituksia käytetyille autoille.

Lue lisää viennin etuuskohteluista.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet