Hoppa till innehåll

Europeiska kommissionen har rättat antidumpningsåtgärderna gällande kinesisk citronsyra (ändring gällande ett företag)

Utgivningsdatum 11.3.2024 11.09 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 10.06

I oktober 2023 ändrades antidumpningsåtgärderna vid import av kinesisk citronsyra och kinesiskt trinatriumcitratdihydrat i fråga om ett företag. För produkter som tillverkats av företaget Seven Star Lemon Technology co., Ltd började man ta ut en antidumpningstull på 31,5 procent. Företagets Taric-tilläggsnummer är A023. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2918 14 00 och ex 2918 15 00 (Taric-nummer 2918 15 00 11 och 2918 15 00 19).

Enligt Europeiska kommissionens genomförandeförordning från oktober skulle registreringen av importen av företagets produkter upphöra och antidumpningstullen tas ut retroaktivt.  I förordningen stod det felaktigt att den retroaktiva tillämpningen av tullen skulle börja den 30 januari 2023. Kommissionen har nu meddelat att det korrekta datumet är den 31 januari 2023.

Information om saken finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/793. 

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar