Hoppa till innehåll

Beloppet som ska täckas av garanti ska anges i nya transiteringsdeklarationer

Utgivningsdatum 3.10.2023 10.00 | Publicerad på svenska 11.10.2023 kl. 9.30
Pressmeddelande

Beloppet som ska täckas ska anges i transiteringsdeklarationer fr.o.m. den 18 november 2023 då de nya transiteringsdeklarationerna tas i bruk. Med beloppet som ska täckas avses beloppet av den garanti som ska reserveras och som den ansvarige för förfarandet har räknat ut, dvs. beloppet av de tullar och skatter som gäller för de varor som transiteras. Beloppet som anges ska motsvara det faktiska tull- och skatteansvaret för varan som transiteras eller de tull- och skattebelopp som beräknats på värdet av samma typ av varor.

När transiteringsdeklarationen inges i Tullklareringstjänsten, ger tjänsten automatiskt en uppskattning av det belopp som ska täckas utifrån den varukod och kvantitet du uppgett. Uppskattningen räknas ut enligt den största möjliga tullen som gäller för varugruppen. Du kan använda uppskattningen som hjälp när du anger beloppet som ska täckas.

Undantagssituation då 10 000 euro kan anges som belopp som ska täckas

Tullen tillåter undantagsvis att 10 000 euro kan anges som belopp som ska täckas, om alla följande villkor uppfylls:

  • Beloppet som ska täckas kan inte uppskattas utifrån varans värde, eftersom värdeuppgiften inte är tillgänglig och det inte är möjligt att uppskatta beloppet med en rimlig arbetsinsats.
  • Försändelsen som transiterats har anlänt i flygtrafik.
  • Försändelsen transiteras mellan två flygplatser eller inom en flygplats.

Om den ansvarige för transiteringen tillämpar detta förenklade sätt att uppskatta beloppet som ska täckas, måste hen ange koden för ytterligare uppgifter ”FILEN” i transiteringsdeklarationen. Koden ska också framgå av kundens eget system för hantering av transportuppgifter.

Mer information:
Förändringar i reservering ur transiteringsgaranti (kundmeddelande 3.2.2023
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering