Hoppa till innehåll

Även en person med firmateckningsrätt behöver en Suomi.fi-fullmakt för rapportering inom mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM)

Utgivningsdatum 31.1.2024 14.36 | Publicerad på svenska 1.2.2024 kl. 11.07
Pressmeddelande

Vi har tidigare meddelat att utöver verkställande direktören kan också en person med firmateckningsrätt vid företaget göra en rapport i CBAM-övergångsregistret utan en separat fullmakt. Endast Suomi.fi-identifikation räcker emellertid inte för en person med firmateckningsrätt, utan hen behöver dessutom Suomi.fi-fullmakten ”Deklarering inom mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna”.

Läs mer om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna på vår webbsida

Du behöver också alltid ett EORI-nummer för rapporteringen.

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) är EU:s nya verktyg för förebyggande av koldioxidläckage, dvs. styrande av utsläpp till länder utanför EU.. För importörer medför det nya skyldigheter.

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Kundmeddelande