Hoppa till innehåll

Anvisningar för felsituationer som upptäckts i det nya tullklareringssystemet

Utgivningsdatum 4.6.2021 15.30
Pressmeddelande

Tullens nya tullklareringssystem uppdaterades den 29 maj 2021. Efter uppdateringen har det förekommit tekniska störningar i systemet. En del av störningarna har åtgärdats under denna vecka. På grund av störningarna har handläggningstiderna för importdeklarationer och deklarationer för tullagring tyvärr blivit längre. 

Om du inger en deklaration före anmälan av varors ankomst (D-deklaration) och du förtullar bara en del av varorna som transiterats (föregående T-transitering), går handläggningen av deklarationen inte framåt på grund av de tekniska störningarna. Använd i dessa fall en A-deklaration som inges efter att varornas ankomst anmälts. Du kan i dessa fall också inge en D-deklaration till ITU-systemet (Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden). Om du begär kvottilldelning i tulldeklarationen, använd en A-deklaration för att säkerställa kvottilldelningen.

Om containernummer angetts på deklarationspartiet syns de på grund av tekniska problem inte i utskriften av tillståndet till befordran. Ange containernumren separat på varje varupost. Då syns de också i tillståndet till befordran.

Vi meddelar när felen har åtgärdats.

Se till att typen av ombudskap angetts rätt

Det är viktigt att typen av ombudskap har angetts rätt i tulldeklarationen. Om du vill använda dig av direkt ombudskap med garantens ansvar, ange ”2 – direkt ombudskap” som typ av ombudskap  samt koden för ytterligare uppgifter FITAK som preciserar att det är fråga om direkt ombudskap med garantens ansvar. Om typen av ombudskap angetts fel, gör en ny tulldeklaration och begär ogiltigförklaring av den ursprungliga deklarationen.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering