Hoppa till innehåll

Ansökan om tilldelning av återstående kvoter för stålprodukter när landspecifika tullkvoter blivit fyllda

Utgivningsdatum 4.4.2023 11.13 | Publicerad på svenska 4.4.2023 kl. 15.28
Pressmeddelande

Europeiska unionen har beslutat om förvaltning av kvoterna inom skyddsåtgärderna för stålprodukter fr.o.m. den 1 april 2023 på ett sätt som avviker från det normala. De så kallade återstående kvoterna stängs tillfälligt när de landspecifika kvoterna för produktgrupperna i fråga blivit fyllda. Kunder som har ansökt om tilldelning av landspecifika kvoter och blivit utan kvotförmåner kan under tiden för stängningen ändra sina tulldeklarationer och göra nya ansökningar om tilldelning av de återstående kvoterna. 

De slutgiltiga skyddsåtgärderna på import av vissa stålprodukter regleras genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159. Skyddsåtgärderna tillämpas inom 26 produktkategorier med hjälp av tullkvoter, och import inom en kvot befrias från 25 procents skyddstull. Tullkvoterna förvaltas i kronologisk ordning enligt datumet då tulldeklarationerna tagits emot. I de flesta produktkategorier är en del av tullkvoterna reserverade för vissa länder och resten, s.k. återstående kvoter, för övriga länder. Tullkvoterna i produktkategorierna 8 och 25A är i sin helhet avsedda för alla länder.

Under det sista kvartalet av tillämpningsåret för skyddsåtgärderna (1.4–30.6) kan importen av vissa stålprodukter från länder vars landspecifika kvot blivit fylld räknas in i den återstående kvoten för samma produktkategori. Reglerna för de olika produktkategorierna anges i artikel 1.5 och i bilaga IV.3 till förordning 2019/159.

Eftersom många landspecifika kvoter blir fyllda i den första fördelningen av stålkvoterna 5.4.2023, stänger kommissionen de återstående kvoterna för ifrågavarande produktkategorier 5–15.4.2023. Tillgängliga tullkvoter och stängningsperioden för kvoten visas i Taric-databasen. Begäranden om kvottilldelning skickas till kommissionen på normalt sätt och deltar i den första tilldelningen av kvoterna efter stängningsperioden.

Mera information: 
Tullkvoter
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling