Hyppää sisältöön

Terästuotteiden hakeminen jäännöskiintiöihin maakohtaisten tariffikiintiöiden täytyttyä

Julkaisuajankohta 4.4.2023 11.13
Tiedote

Euroopan komissio on päättänyt 1.4.2023 alkaneiden teräksen suojatoimenpidekiintiöiden hallinnoinnista tavanomaisesta poiketen. Niin sanotut jäännöskiintiöt suljetaan väliaikaisesti kyseisten tuoteluokkien maakohtaisten kiintiöiden täytyttyä.  Asiakkaat, jotka ovat hakeneet tuonteja maakohtaisiin kiintiöihin ja jääneet vaille kiintiöetuutta, voivat sulkemisajan kuluessa oikaista tulli-ilmoituksiaan ja tehdä uudet kiintiöpyynnöt jäännöskiintiöihin.

Tiettyjen terästuotteiden tuonnissa lopullisista suojatoimenpiteistä säädetään asetuksessa (EU) 2019/159. Suojatoimenpiteitä sovelletaan 26 tuoteluokassa tariffikiintiöiden avulla, ja tariffikiintiöön luettu tuonti vapautuu 25 prosentin suojatullista. Tariffikiintiöitä hallinnoidaan tulli-ilmoitusten vastaanottamispäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Useimmissa tuoteluokissa osa tariffikiintiöstä on varattu tietyille maille ja loput, ns. jäännöskiintiöt, ”muille maille”. Tuoteluokkien 8 ja 25A tariffikiintiöt on tarkoitettu kokonaisuudessaan kaikille maille.

Suojatoimien soveltamisvuoden viimeisenä neljänneksenä (1.4.–30.6.) tiettyjen terästuotteiden tuonti niistä maista, joiden maakohtainen kiintiö on täyttynyt, voidaan lukea saman tuoteluokan jäännöstariffikiintiöön. Tuoteluokkakohtaiset säännöt luetellaan asetuksen 2019/159 1. artiklan 5. kohdassa sekä liitteessä IV.3.

Koska monet maakohtaiset kiintiöt täyttyvät teräskiintiöiden ensimmäisessä jaossa 5.4.2023, komissio sulkee kyseisten tuoteluokkien jäännöskiintiöt 5.–15.4.2023. Käytettävissä olevat tariffikiintiöt ja kiintiön sulkemisjakso näkyvät Taric-tietokannassa. Kiintiöpyynnöt lähetetään komissiolle normaalisti, ja ne osallistuvat kiintiöiden jakoon sulkemisjakson päätyttyä.

Lisätietoja
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet