Hoppa till innehåll

Anmäl dig till infotillfällen där vi presenterar EU:s ICS2-deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter

Utgivningsdatum 17.4.2024 9.03 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 10.06

Vi presenterar hur man inlämnar säkerhetsuppgiftsdeklarationer inom sjötrafiken i EU:s ICS2-deklarationstjänst (STI-STP). Tjänsten ska användas fr.o.m. 3.6.2024. Säkerhetsuppgiftsdeklarationer inom sjötrafiken får inte inges i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) efter 2.6.2024. 

Under infotillfället går vi igenom följande ämnen:

  • deklarationstjänstens egenskaper
  • grundläggande användarinställningar i tjänsten
  • hur du fyller i en säkerhetsuppgiftsdeklaration inom sjötrafiken
  • hur du fyller i ankomstanmälan. 

Beakta att vid infotillfället koncentrerar vi oss på hur man fyller i deklarationen och vi går inte närmare igenom de allmänna principerna för deklarering av säkerhetsuppgifter.

Två infotillfällen ordnas med samma innehåll. Presentationerna hålls på finska och de spelas inte in. Tillfällena ordnas på två torsdagar:

  • torsdag 25.4 kl 9‒11. Anmäl dig till tillfället senast 24.4.
  • torsdag 16.5 kl. 9‒11. Anmäl dig till tillfället senast 15.5. 

Mera information:
De nya summariska införseldeklarationerna i sjötrafik introduceras i juni 2024 och i väg- och järnvägstrafik år 2025 (kundmeddelande 23.10.2023)
Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring - Tullen
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering