Hoppa till innehåll

Ändringar i tullkvoter för stålprodukter, produktkategorierna 4A och 4B

16.1.2020 15.19
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (2020/35; publicerad i EUT L 12/16.1.2020). Förordningen träder i kraft den 17 januari 2020 och tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 2019.

Genom förordning (EU) 2019/159 föreskrevs bland annat att de stålprodukter inom kategori 4B som skulle omfattas av en tullkvot skulle hänföras till förfarandet för slutanvändning för att visa att de användes för tillverkning av bildelar.

Genom förordning 2020/35 stryks detta krav gällande slutanvändning retroaktivt från artikel 1.2 i förordning (EU) 2019/159. Skyddstullar som eventuellt betalats kan återbetalas. Tullkvoternas volym i produktkategorierna 4A  och 4B ändras.

Avsnittet rörande kategorierna 4A och 4B i bilaga IV.1 – Tullkvoternas volym i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling