Hyppää sisältöön

Muutoksia terästuotteiden tariffikiintiöihin, tuoteluokat 4A ja 4B

16.1.2020 15.19
Tiedote

Euroopan komissio on antanut asetuksen lopullisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjen terästuotteiden tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/159 muuttamisesta (N:o 2020/35; julkaistu EUVL L 12/16.1.2020). Asetus tulee voimaan 17.1.2020 ja sitä sovelletaan 1.10.2019 alkaen.

Asetuksella (EU) 2019/1590 (jäljempänä muutosasetus) määrättiin muun muassa, että tariffikiintiöön luettavat luokkaan 4B kuuluvat terästuotteet on asetettava tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn sen osoittamiseksi, että niitä käytetään auton osien valmistukseen.

Asetuksella 2020/35 poistetaan asetuksen (EU) 2019/159 1 artiklan 2 kohdasta edellä mainittu käyttötarkoitusvaatimus taannehtivasti. Mahdollisesti maksetut suojatullit voidaan palauttaa. Tariffikiintiöiden määriä tuoteluokissa 4A ja 4B muutetaan.

Asetuksen (EU) 2019/159 liitteessä IV.1 – Tariffikiintiöiden määrät oleva tuoteluokkiin 4A ja 4B liittyvä jakso korvataan tämän asetuksen liitteellä.

Lisätietoja:

tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet