Hoppa till innehåll

Ändringar i tullkvoter för jordbruksprodukter

Utgivningsdatum 16.6.2023 16.02
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat genomförandeförordning (EU) 2023/1142 (publicerad i EUT L 151/12.6.2023), som gäller tullkvoter för jordbruksprodukter. Förordningen träder i kraft den 19 juni 2023. I detta meddelande behandlas ändringarna till förordning (EU) 2020/1988 som innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter för jordbruksprodukter i kronologisk ordning efter datumet för godtagande av tulldeklarationer.  

Genom förordning 2023/1142 ändras de tillgängliga kvantiteterna för kvoterna 09.0070, 09.0073, 09.0089, 09.0083, 09.0094, 09.0056, 09.0059, 09.0035, 09.0040, 09.0041, 09.0093, 09.0147, 09.0123 och 09.0055.

Bilaga I till förordning 2020/1988 ändras i enlighet med bilaga II till den nya förordningen 2023/1142. Den tillgängliga kvantiteten för återstoden av den tullkvotsperiod som pågår då förordningen träder i kraft är skillnaden mellan den nya kvantiteten och de kvantiteter som redan tilldelats. 

Om kvantiteten i en kvot höjs och kvantiteten som tidigare fanns tillgänglig redan är uttömd ska skillnaden mellan den nya kvantiteten och den tidigare kvantiteten tilldelas aktörerna i kronologisk ordning efter godtagandedatum för deras tulldeklarationer för övergång till fri omsättning. Aktörer som importerat varor utanför kvoten innan denna förordning trädde i kraft, kan ansöka om återbetalning av den tull som redan betalats. 

Men om kvantiteten i en kvot minskar när tullkvotsperioden har börjat löpa innan förordningen trätt i kraft och en kvantitet som är högre än den nya kvantiteten redan har övergått till fri omsättning, behöver aktörerna inte betala någon tilläggstull för kvotmängder som importerats utöver de nya tillgängliga kvantiteterna.

Mera information: 
Tullkvoter
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling