Hyppää sisältöön

Muutoksia maataloustuotteiden tariffikiintiöihin

Julkaisuajankohta 16.6.2023 16.02
Tiedote

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2023/1142 (julkaistu EUVL L 151 / 12.6.2023), joka koskee maataloustuotteiden tariffikiintiöitä. Asetus tulee voimaan 19.6.2023. Tässä tiedotteessa kerrotaan muutoksista asetukseen (EU) 2020/1988, jossa säädetään maataloustuotteiden tariffikiintiöiden hallinnoinnista tulli-ilmoitusten vastaanottamispäivän mukaisessa aikajärjestyksessä.  

Asetuksella 2023/1142 muutetaan kiintiöiden 09.0070, 09.0073, 09.0089, 09.0083, 09.0094, 09.0056, 09.0059, 09.0035, 09.0040, 09.0041, 09.0093, 09.0147, 09.0123 ja 09.0055 käytettävissä olevia määriä.

Asetuksen 2020/1988 liite I muutetaan uuden asetuksen 2023/1142 liitteen II mukaisesti. Asetuksen voimaantulopäivänä meneillään olevan tariffikiintiökauden loppuaikana käytettävissä oleva määrä on uuden määrän ja aikaisemmin jaettujen määrien välinen erotus. 

Jos kiintiön määrää korotetaan ja kiintiökaudella aiemmin käytettävissä ollut määrä on käytetty loppuun, uuden ja edellisen määrän erotus jaetaan toimijoille vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan tulli-ilmoituksen hyväksymispäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Toimijat, jotka ovat tuoneet tavaransa kiintiön ulkopuolella ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voivat hakea palautusta jo maksettuun tulliin. 

Jos taas kiintiön määrää supistetaan, kun kiintiökausi on alkanut ennen asetuksen voimaantuloa ja uutta määrää suurempi määrä on jo luovutettu vapaaseen liikkeeseen, toimijoiden ei tarvitse maksaa lisätullia tuoduista kiintiömääristä, jotka ylittävät uudet käytettävissä olevat määrät.

Lisätietoja
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet