Hoppa till innehåll

Ändringar i tullkvoter för jordbruksprodukter

Utgivningsdatum 3.4.2023 16.01
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat genomförandeförordning (EU) 2023/608 (publicerad i EUT L 80/20.3.2023), som gäller tullkvoter för jordbruksprodukter. Genom förordningen ändras tidigare förordningar (EU) 2020/1988 och (EU) 2020/761. I detta meddelande behandlas ändringarna till förordning (EU) 2020/1988 som innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter för jordbruksprodukter i kronologisk ordning efter datumet för godtagande av tulldeklarationer. 

Bilaga I till förordning 2020/1988 ändras i enlighet med bilaga II till den nya förordningen 2023/608. Enligt bilagan ändras kvantiteterna för tullkvoterna 09.0147 (fettfritt mjölkpulver) samt 09.2109, 09.2110 och 09.2013 (får- och getkött från Nya Zeeland) fr.o.m. den 1 juli 2023.

Mera information: 
Tullkvoter 
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling