Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 4.1.2023 14.58 | Publicerad på svenska 4.1.2023 kl. 15.08
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 30 december 2022 meddelande 2022/C 497/1 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 497. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om varukoder