Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 20.1.2022 9.05
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 20 januari 2022 meddelande nr 2022/C 29/03 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 29. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder