Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet och nya klassificeringsuttalanden

24.4.2017 15.29
Pressmeddelande

RAM

Tullsamarbetsrådet (Världstullorganisationen, WCO) har antagit ändringar i de förklarande anmärkningarna till HS-nomenklaturen samt nya klassificeringsuttalanden. En förteckning över dessa ändringar och uttalanden finns publicerad i kommissionens meddelande 2017/C 128/01, EUT C 128, 22.4.2017, s. 1. Dessa ändringar och uttalanden blir tillämpliga den dag då meddelandet publiceras och de bindande klassificeringsbesked som är oförenliga med dem ska upphävas.

Texterna på engelska för dessa ändringar och uttalanden finns i bilagorna nedan. Ändringarna och de nya klassificeringsuttalandena finns tillgängliga på svenska på svenska tullverkets webbsida.

TMD