Hyppää sisältöön

Muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin ja uusia luokittelusuosituksia

Julkaisuajankohta 3.5.2019 10.20
Tiedote

Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön

Tulliyhteistyöneuvosto (Maailman tullijärjestö, WCO) on hyväksynyt muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin (HS-selitykset) ja uusia luokittelusuosituksia. Luettelo näistä muutoksista ja suosituksista on julkaistu komission tiedonannossa 2019/C 124/05, EUVL C 124, 3.4.2019, s. 3. Muutokset ja suositukset tulevat sovellettaviksi tiedonannon julkaisupäivänä ja niiden kanssa ristiriidassa olevat sitovia tariffitietoja koskevat päätökset kumotaan.

Englanninkieliset muutosten ja suositusten tekstit ovat tämän tiedotteen liitteinä. Suomeksi muutokset HS-selityksiin julkaistaan tullin käsikirjassa TKK III (Harmonoidun järjestelmän selityksiä) ja uudet luokittelusuositukset käsikirjassa TKK IV (Luokittelupäätöskokoelma) Tullin internet-sivuilla.

HS-selitysten muutokset
Luokittelusuositukset

Lisätietoja:
Tavaran tullinimikkeet
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet