Hoppa till innehåll

Muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin sekä uusia luokittelusuosituksia

24.4.2017 15.29
Tiedote

RAM

Tulliyhteistyöneuvosto (Maailman tullijärjestö, WCO) on hyväksynyt muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin (HS-selitykset) sekä uusia luokittelusuosituksia. Luettelo näistä muutoksista ja suosituksista on julkaistu komission tiedonannossa 2017/C 128/01, EUVL C 128, 22.4.2017, s. 1. Muutokset ja suositukset tulevat sovellettaviksi tiedonannon julkaisupäivänä ja niiden kanssa ristiriidassa olevat sitovia tariffitietoja koskevat päätökset kumotaan.

Englanninkieliset muutosten ja suositusten tekstit ovat tämän tiedotteen liitteinä. Suomeksi muutokset HS-selityksiin julkaistaan tullin käsikirjassa TKK III (Harmonoidun järjestelmän selityksiä) ja uudet luokittelusuositukset käsikirjassa TKK IV (Luokittelupäätöskokoelma) Tullin verkkosivuilla.

THT