Hoppa till innehåll

Ändring vid angivande av diplomatvaror i tulldeklarationen

Utgivningsdatum 12.9.2023 14.28 | Publicerad på svenska 13.9.2023 kl. 10.13
Pressmeddelande

I diplomatiska representationers tulldeklarationer har man tidigare angett ”Företag” som aktörens natur. Från och med nu anges i dessa tulldeklarationer ”D – Diplomatisk beskickning” som aktörens natur.

I tulldeklarationer har man sedan den 2 september 2023 måst ange ett EORI-nummer för aktören, men detta krav gäller inte diplomatiska representationer.

Ange aktörens identifieringsnummer så här

Om representationen inger själv deklarationen i Tullklareringstjänsten:

  • Ange som aktörens identifieringsnummer det företagsnummer eller EORI-nummer med vilket den som upprättar deklarationen har loggat in i Tullklareringstjänsten.
  • Ta bort det verksamhetsställe som ifyllts automatiskt för att du ska kunna byta aktörens natur till ”D – Diplomatisk beskickning”.

Om ett ombud inger tulldeklarationen på representationens vägnar:

  • Ange t.ex. FO-nummer eller EORI-nummer som den diplomatiska representationens identifieringsnummer.
  • Ange ”D – Diplomatisk beskickning” som aktörens natur.

Mera information

Anvisning för tulldeklarering av diplomatvaror

Angivande av EORI-nummer i importtulldeklaration

yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering