Handläggningen av tulldeklarationer är överbelastad

Just nu är handläggningen av importtulldeklarationer överbelastad. Vi handlägger tulldeklarationerna så fort som möjligt.

Importdeklarationerna som inges när varor övergår till fri omsättning kommer att genomgå förändringar

Mer information om de koder som förändras ges i vårt webbseminarium. Se även jämförelsen av koderna för ytterligare förfarande som tas i bruk i 19.4.2021 med de nuvarande koderna.

Hur lämnar jag in en importdeklaration?

Du kan lämna in en importtulldeklaration när du fått en ankomstavi från fraktföraren eller Posten. Lämna in deklarationen själv eller anlita ett ombud. Ombudet ska visa upp fullmakten för tullen om tullen så begär. 

Du kan lämna in tulldeklarationen

Beakta följande

Företag kan logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation och befullmäktiga någon annan att sköta ärenden på sina vägnar med Suomi.fi-fullmakter. Suomi.fi fullmakten som används är Tullklarering. En kund som har tillstånd till anstånd med betalning, dvs. betalningstid för tullfakturan, får genast beslutet om frigörande och förtullningsbeslutet i tjänsten. Kontantkunden får i sin tur beslutet om frigörande först när tullfakturan är betald.


Bara varor som anlänt till landet kan tullklareras.

Om en försändelse anländer i flera partier ska en egen importtulldeklaration göras för varje parti. I tulldeklarationen kan ankomstdagen anges bara en gång, likaså uppgifterna om transportmedlet.

Om du inte vet vilka varor varupartiet innehåller, kan du begära en avgiftsbelagd varugranskning.


Meddelandedeklarering kräver tillstånd av Tullen. Vid meddelandedeklarering skickar kundföretaget tulldeklarationen direkt från sitt eget system till Tullens system. Läs mer: Meddelandedeklarering


Företaget fyller i SAD-blanketten själv. Blanketten kan fyllas i på nätet varefter den ska skrivas ut på självkopierande papper.

Tullens tryckta blanketter säljs av PunaMustas nätbutik. SAD-blanketten på papper ska lämnas till närmaste tullkontor som erbjuder tullklareringstjänster under kontorets öppettid. Postpaket kan bara tullklareras vid vissa tullkontor.

Kontaktuppgifter och tullkontor
Tulldeklaration (SAD-blankett)


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning