Hur lämnar jag in en importdeklaration?

Du kan lämna in en importtulldeklaration när du fått en ankomstavi från fraktföraren eller Posten. Du kan lämna in deklarationen själv eller anlita ett ombud. Ombudet ska visa upp fullmakten för tullen om tullen så begär. Du kan lämna in importtulldeklarationen

Beakta följande

Bara varor som anlänt till landet kan tullklareras.

Om en försändelse anländer i flera partier ska en egen importtulldeklaration göras för varje parti. I tulldeklarationen kan ankomstdagen anges bara en gång, likaså uppgifterna om transportmedlet.

Om du inte vet vilka varor ett varuparti innehåller kan du be att få granska varorna.


Meddelandedeklarering kräver tillstånd av Tullen. Vid meddelandedeklarering skickar kundföretaget tulldeklarationen direkt från sitt eget system till Tullens system. Läs mer: Meddelandedeklarering


För att ett företag ska kunna lämna in en tulldeklaration via deklarationstjänsten för import ska företaget ha Skatteförvaltningens avgiftsfria Katso-koder. Företagskunderna kan använda tjänsten som kontant- eller kreditkund. Kreditkunderna får överlåtelse- och förtullningsbeslutet genast. Kontantkunderna får överlåtelsebeslutet först när de betalat förtullningsbeslutet.

Tullförfaranden i deklarationstjänsten för import

Gå till deklarationstjänsten för import


Företaget fyller i SAD-blanketten själv. Blanketten kan fyllas i på nätet varefter den ska skrivas ut på självkopierande papper.

Tullens tryckta blanketter säljs av Grano Oy:s nätbutik Kopistore. SAD-blanketten på papper ska lämnas till närmaste tullkontor som erbjuder tullklareringstjänster under kontorets öppettid. Postpaket kan bara tullklareras vid vissa tullkontor.

Kontaktuppgifter och tullkontor
Tulldeklaration (SAD-blankett)


Du kan betala tullar och skatter eller ställa garantier med följande betalningsmedel vid tullkontoren:

  • kontant
  • check
  • Visa Debit/Kredit
  • Visa Electron
  • Mastercard Debit/Kredit
  • Maestro samt
  • V Pay.

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag