×
Importdeklarationerna som inges när varor övergår till fri omsättning kommer att genomgå förändringar

Mer information om de koder som förändras ges i vårt webbseminarium. Se även jämförelsen av koderna för ytterligare förfarande som tas i bruk i april 2021 med de nuvarande koderna.

Hur lämnar jag in en importdeklaration?

Du kan lämna in en importtulldeklaration när du fått en ankomstavi från fraktföraren eller Posten. Du kan lämna in deklarationen själv eller anlita ett ombud. Ombudet ska visa upp fullmakten för tullen om tullen så begär. Du kan lämna in importtulldeklarationen

Beakta följande

Bara varor som anlänt till landet kan tullklareras.

Om en försändelse anländer i flera partier ska en egen importtulldeklaration göras för varje parti. I tulldeklarationen kan ankomstdagen anges bara en gång, likaså uppgifterna om transportmedlet.

Om du inte vet vilka varor ett varuparti innehåller kan du be att få granska varorna.


Meddelandedeklarering kräver tillstånd av Tullen. Vid meddelandedeklarering skickar kundföretaget tulldeklarationen direkt från sitt eget system till Tullens system. Läs mer: Meddelandedeklarering


Företag använder Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid inloggningen i tjänsten. Personen som inger tulldeklarationer behöver en fullmakt av företagets verkställande direktör eller av någon annan person med firmateckningsrätt vid företaget eller av en person som erhållit fullmaktsrätt av endera av dessa. Om företaget använder sig av ett ombud, kan man göra befullmäktigandet i Suomi.fi-tjänsten eller på något annat valfritt sätt. I denna tjänst används Suomi.fi-fullmaktskoden ”Tullklarering”. Företag som ännu inte kan använda Suomi.fi-identifikation kan fortfarande använda sina Katso-koder.

Företagskunderna kan använda tjänsten som kontant- eller kreditkund. Kreditkunderna får överlåtelse- och förtullningsbeslutet genast. Kontantkunderna får överlåtelsebeslutet först när de betalat förtullningsbeslutet.

Tullförfaranden i deklarationstjänsten för import

Gå till deklarationstjänsten för import


Företaget fyller i SAD-blanketten själv. Blanketten kan fyllas i på nätet varefter den ska skrivas ut på självkopierande papper.

Tullens tryckta blanketter säljs av PunaMustas nätbutik. SAD-blanketten på papper ska lämnas till närmaste tullkontor som erbjuder tullklareringstjänster under kontorets öppettid. Postpaket kan bara tullklareras vid vissa tullkontor.

Kontaktuppgifter och tullkontor
Tulldeklaration (SAD-blankett)


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning