Hoppa till innehåll

Ändring i skyddsåtgärder för stålprodukter

7.7.2021 8.22
Pressmeddelande

Kommissionen förlängde den 1 juli 2021 de slutgiltiga skyddsåtgärderna på import av vissa stålprodukter från tredjeländer. Bilagan till kommissionens genomförandeförordning 2021/1029 innehöll dock ett skrivfel. Fördelningen mellan kategorierna 4A och 4B samt mellan landspecifika och återstående tullkvoter var inte korrekt. Kommissionen korrigerade felet genom en ny förordning som publicerades den 5 juli 2021 i EU:s officiella tidning nr L 236. Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Kontrollera om ändringen har konsekvenser för ditt företag. 

Mera information:
Tullkvoter 
Antidumpnings- och utjämningstullar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi 
 

Kundmeddelande