Hoppa till innehåll

Allt förtullas från och med 1.7. – varor värda högst 150 euro kan deklareras med en tulldeklaration för varor av lågt värde

Utgivningsdatum 29.6.2021 14.00
Pressmeddelande

Från och med den 1 juli 2021 ska alla försändelser från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt ska betalas för dem. I början av juli tar man i bruk en ny tulldeklaration för varor av lågt värde, som kan inges för varuförsändelser som har ett värde på högst 150 euro. I denna deklaration behöver kunden inte ange lika mycket uppgifter som i en standardtulldeklaration för import.

Importdeklaration för varor av lågt värde

I Tullklareringstjänsten och i Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan man fr.o.m. 1.7.2021 välja försändelsens totala värde, när man börjar göra en ny tulldeklaration. När du anger att det totala värdet är högst 150 euro, styr tjänsten dig att göra en tulldeklaration för varor av lågt värde. 

Meddelandekunderna använder tulldeklarationsmeddelandet för varor av lågt värde (FI485A) för att deklarera varor som är värda högst 150 euro. Meddelandekunderna kan börja skicka dessa meddelanden till Tullen fr.o.m. 1.7.2021 klo 0.00.

När kan man använda en tulldeklaration för varor av lågt värde?

Du kan inge en tulldeklaration för varor av lågt värde, när försändelsen har ett värde på högst 150 euro. Du kan dock inte använda en tulldeklaration för varor av lågt värde i följande fall:

  • Varorna omfattas av förbud, restriktioner eller punktskatter. Använd då en standardtulldeklaration för import.
  • Varorna importeras över EU:s skattegräns. Använd då en skattegränsdeklaration, dvs. en standardtulldeklaration för import för unionsvaror som införs från ett EU-land.

Varor av lågt värde kan dock också alltid deklareras med en standardtulldeklaration för import.

Tidigare har man med varor av lågt värde avsett sådana högst 22 euro värda varuförsändelser, för vilka man inte har behövt inge en separat elektronisk importdeklaration. Från och med 1.7.2021 ska man också förtulla sådana här försändelser som anländer från länder utanför EU. Ändringen gäller också för tidningar som införs från områden utanför EU. 

De förenklingar som beviljats för importförtullningar av försändelser värda högst 22 euro slopas

Tullen har tidigare beviljat tillstånd till förenklingar vid sådana importförtullningar av varor värda högst 22 euro, där man har använt något annat dokument än en importdeklaration. Giltighetstiden för alla dessa tillstånd går ut 30.6.2021.

Mera information

Importdeklaration för varor av lågt värde (högst 150 euro)
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering