Hoppa till innehåll

Alla meddelandekunder ska övergå till direkt meddelandedeklarering före slutet av år 2021

Utgivningsdatum 20.9.2021 9.00
Pressmeddelande

Meddelandedeklarering via operatör upphör helt vid utgången av år 2021 för deklarationer och anmälningar vid export, transitering, införsel, utförsel och import. Om ditt företag ännu använder meddelandedeklarering via operatör, ansök om tillstånd till direkt meddelandedeklarering hos Tullen senast 15.10.2021. Tulldeklarationerna kan också inges via Tullens e-tjänster.

Meddelandedeklarering via operatör upphör enligt följande tidtabell:

  • Tullen tar inte emot meddelanden via operatör efter 30.11.2021 kl. 16.
  • Tullen skickar svar på meddelanden som mottagits via operatör fram till 30.12.2021 kl. 16.

Så här övergår man till direkt meddelandedeklarering

Innan ett företag börjar med direkt meddelandedeklarering ska företaget testa gränssnittet för direkt meddelandedeklarering med Tullen. Tullen ger testningstider till företag enligt den ordning ansökningarna kommer in. Testningen är överbelastad och därför kan Tullen vara flexibel i fråga om tidtabellen för övergång till direkt meddelandedeklarering för de företag som ansökt om direkt meddelandedeklarering senast 15.10.2021. 

Av grundad anledning kan företag begära att få fortsätta med meddelandedeklarering via operatör för bestämd tid. I begäran ska man motivera varför meddelandedeklareringen via operatör borde fortsätta samt ange en plan för övergång till direkt meddelandedeklarering. Man kan få mera information om övergång till direkt meddelandedeklarering eller be om förlängning av tidsfristen för meddelandedeklarering via operatör hos Tullens företagsrådgivning: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi.

Läs mer
Meddelandedeklarering via operatör upphör 2021 (Kundmeddelande 31.5.2021)
Meddelandedeklarering via operatör fasas ut före utgången av år 2021 (Kundmeddelande 3.4.2020)

Kundmeddelande