Hoppa till innehåll

Utredningarna om ägarförhållandena gällande yachter som finns på EU:s sanktionslistor fortsätter

Utgivningsdatum 20.5.2022 11.52
Pressmeddelande

Tullens utredningar har framskridit angående kvarhållna yachter som omfattas av sanktionerna mot Ryssland. Tullens fortsatta utredningar gällande sex yachter har visat att aktörer som finns med på sanktionslistorna eventuellt är kopplade till dem, och Tullen har överfört dessa fall till utsökningsmyndigheten. Fem yachter har frisläppts. Utredningarna beträffande de övriga fortsätter.

Tullen kvarhöll i mars sammanlagt 21 yachter för ytterligare utredning utifrån sanktionerna mot Ryssland. Därutöver anmälde Tullen genast en båt till utsökningsmyndigheterna.

– Vi har samarbetat intensivt med olika parter på internationell nivå för att reda ut yachternas ägarförhållanden. För vissa av båtarna finns olika slags dolda arrangemang och att utreda dem är krävande och tar tid. Vi har satsat hårt på att sanktionerna som överenskommits på EU-nivå genomförs så effektivt som möjligt både i våra kontroller och i vår underrättelseverksamhet, poängterar Sami Rakshit, direktör för bevakningsavdelningen.

Tullens fortsatta utredningar angående sex yachter har visat att det eventuellt finns kopplingar till personer eller aktörer som finns med på EU:s sanktionslistor mot Ryssland och Belarus. Tullen har anmält dessa till utsökningsmyndigheten, som är verkställande myndighet i fråga om beslut gällande egendom som tillhör personer på sanktionslistorna.

Beträffande fyra av båtarna fanns det efter ytterligare utredningar ingen orsak att misstänka att de ägs av personer eller aktörer på sanktionslistorna. Tullen upphävde besluten om omhändertagande av dessa båtar och frisläppte dem den 18-19 maj 2022. Utöver dessa har Tullen tidigare frisläppt en båt.

Utredningarna fortsätter angående de övriga yachterna som Tullen kvarhållit. Tullen informerar mer om ärendet när de ytterligare utredningarna är klara.

EU har fastställt omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus på grund av Rysslands attack mot Ukraina. Tullen ansvarar som verkställande myndighet för övervakningen av export- och importsanktionerna som fastställts på EU-nivå. Därutöver bistår Tullen vid kartläggning och lokalisering av egendom som tillhör personer och aktörer som finns med på EU:s sanktionslistor, och till det hör bl.a. kvarhållande av yachter.

Tullens webbnyhet (29.3.2022): Bakgrundsinformation om kvarhållandet av yachter som finns på EU:s sanktionslistor och processen för utredning av ägarförhållandena.

Mediemeddelande ukraina