Hoppa till innehåll

Upp till över 20 000 kilo snus har smugglats från Sverige

Utgivningsdatum 3.8.2023 8.08
Pressmeddelande

Tullen har undersökt en vidsträckt brottshelhet som omfattar smuggling och distribuering av snus. Förundersökningen inleddes i Torneå, varifrån spåren ledde vidare till Birkaland. Beloppet av undandragen skatt misstänks uppgå till flera miljoner euro.

Under hösten 2022 beslagtog Tullen snus från ett fordon i Torneå. Detta var upptakten till en förundersökning som har gett Tullen skäl att misstänka att upp till över 20 000 kg snus smugglades från Sverige till Finland under åren 2020–2022. Av denna mängd har över 10 000 kg transporterats huvudsakligen till Birkaland, där snuset misstänks ha sålts bland annat på olika plattformar för sociala medier. Snuset misstänks också ha sålts i Satakunta och Mellersta Finland.

– Flera fordon har använts vid smugglingen från Sverige till Finland och laglig företagsverksamhet misstänks ha utnyttjats i samband med detta. I Torneå har tre personer varit misstänkta. Av dessa misstänks åtminstone två ha ansvarat för anskaffandet av snuset i Sverige och smugglandet av det till Finland, berättar undersökningsledare Pekka Jauhola från Torneå tull.

I Tammerfors misstänker Tullen att två personer har gjort sammanlagt 80 resor till norra Finland under åren 2020–2022. Avsikten med dessa resor har varit att hämta det från Sverige smugglade snuset för vidareförsäljning.

– Vi misstänker att flera miljoner euro i punktskatter har undvikits genom den brottsliga verksamheten. Under förundersökningshelheten har vi gjort åtskilliga genomsökningar, beslagtagit egendom som hänför sig till brottslig verksamhet och vidtagit säkringsåtgärder för att trygga statens fordringar, säger undersökningsledare Tuomas Korhonen från Tammerfors.

Brottsbekämpningen behöver robustare metoder

Tullen har i år utrett många fall av smuggling och återförsäljning av snus.

– Till exempel i det ifrågavarande fallet har smuggelmängderna varit extremt stora. Smugglingen ger upphov till ett betydande antal olagliga penningflöden, som sedan ska tvättas rena. Om samhället vill ta tag i denna form av brottslighet så borde lagstiftningen utvecklas och förundersökningsmyndigheterna ges tillgång till effektivare utredningsmetoder för att man ska kunna hindra och avslöja gränsöverskridande brottslighet. Särskilt i fråga om smugglingsbrott borde också en grov gärningsform införas som straffbenämning och då borde också till exempel teleavlyssning tillåtas under förundersökningen. Brottslingar är skickliga på att utnyttja modern teknologi och myndigheterna ska kunna hålla uppsikt över olaglig verksamhet med moderna metoder, säger bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen.

I Tammerfors misstänker Tullen sammanlagt elva personer för brott, medan antalet misstänkta i Torneå är tre. Tullen har undersökt brottshelheten som grova skattebedrägerier, smugglingsbrott, brott vid försäljning av tobak samt olaga befattningstagande med infört gods. Ärendet har utretts av Tullens brottsutredningsenheter i Torneå och Helsingfors. Förundersökningen är på slutrakan och ärendet går under hösten vidare till åtalsprövning vid Västra Finlands åklagardistrikt.

Mediemeddelande