Hoppa till innehåll

Undersökning av påförande av utjämningstullar på turkiska platta produkter av stål

16.6.2020 15.15
Pressmeddelande

Kommissionen inleder på grund av ett klagomål den fått en undersökning av om utjämningsåtgärder borde införas vid import av vissa varmvalsade platta produkter av olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet.

Klassificeringen av de produkter som är föremål för undersökningen är riktgivande. De klassificeras t.ex. enligt  KN-nummer 7208 10 00, 7211 13 00, ex 7225 19 10 (Taric-nummer 7225 19 10 90) och ex 7226 19 10 (Taric-nummer 7226 19 10 90).

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning nr C 197, 12.6.2020, finns mera information om de berörda produkterna, deltagande i undersökningen och tidtabellen för hörande.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar