Hoppa till innehåll

Tullkompetens blir en del av läroplanen på högskolenivå – samarbetet mellan Åbo yrkeshögskola och Tullen inleds på hösten

Utgivningsdatum 14.6.2022 9.00
Pressmeddelande

Finlands första studiehelhet vid en högskola om behandlar tullärenden inleds som ett samarbete mellan Tullen och Åbo yrkeshögskola i september 2022. Inom studieavsnittet utbildas studerande i logistik, transportteknik och internationell handel till proffs på bland annat tullförfaranden och tulldeklareringsprocessen. Studieavsnittet erbjuds även av Åbo yrkeshögskolas öppna yrkeshögskola.

Tulli.fi-webbsida på skärmen

Studieavsnittet som utformats i samarbete av sakkunniga vid Tullen och Åbo yrkeshögskola är riktat till tradenomstuderande i affärslogistik och ingenjörsstuderande i transportteknik. Studieavsnittet är dessutom tillgängligt för alla studerande som är intresserade av internationell handel och det internationella handelssystemet, till exempel studerande i industriell teknologi. Studieavsnittet ingår även i kursutbudet vid den öppna yrkeshögskolan vid Åbo yrkeshögskola.

I studieavsnittet ”Internationell handel, tullverksamhet och spedition” (7 sp) som ingår i läromodulen Transporter och spedition (15 sp) vid Åbo yrkeshögskola ingår i och med samarbetet 5 studiepoäng i tullärenden. Efter att ha slutfört helheten förstår studeranden Tullens roll som en del av det internationella handelssystemet.

Tullrelaterad studiehelhet ger färdigheter inom internationell handel

Det nya studieavsnittet erbjuds vid Åbo yrkeshögskola höstterminen 2022. I den tullrelaterade delen fördjupar sig studerandena i lagstiftning i anslutning till tullförfaranden samt fastställandet av varukoder och de grundläggande principerna för tulldeklarationsprocessen.

Utbildningssakkunniga vid Tullen ansvarar inledningsvis för den tullrelaterade undervisningen i Åbo. Efter den cirka ett år långa pilotfasen är målet att undervisningspersonalen vid Åbo yrkeshögskola även ska ta ansvar för den tullrelaterade undervisningen och studieavsnittet utgå ur Tullens utbildningssortiment.

Tullhelheten som erbjuds vid Åbo yrkeshögskola ger ingen direkt behörighet att jobba vid Tullen, eftersom Tullen i regel själv utbildar sin personal. Alla personer som rekryteras till Tullen genomför grundutbildningen parallellt med arbetet och anställda med operativa uppgifter avlägger Tullens yrkesexamen med läroavtal. Yrkesexamen inom tullbranschen eller delar av examen kan avläggas även av personer som sköter förtullnings-, speditions- eller fartygsklareringsuppgifter i företag.

De nya studiemöjligheterna i tullbranschen är till nytta för både studerandena och samhället

Samförståndsavtalet mellan Åbo yrkeshögskola och Tullen om förverkligandet av ett tullrelaterat studieavsnitt undertecknades 13.6.2022.

– Avtalet utgör ett fint stöd för vår ambition att erbjuda utbildning som tar avstamp i arbetslivet. Våra studerande får den senaste kunskapen om tullärenden och samtidigt kan vi ge vår personal möjlighet att behärska dessa specialfrågor, konstaterar Juha Kontio , utbildningsdirektör för sektorn teknik och affärsverksamhet vid Åbo yrkeshögskola.

Från Åbo yrkeshögskola utexamineras varje år 2 000 proffs för behoven inom företags- och näringslivet i Egentliga Finland. Samarbetet med högskolan och dess 10 000 studerande och anställda bidrar även till förverkligandet av Tullens mål. I Tullens strategiska mål ingår att tullförfaranden- och tullverksamhet ska bli en del av läroplaner på högskolenivå.

– Det nya studieavsnittet har planerats sedan förra hösten som ett samarbete mellan Tullens strategigrupp, som har som mål att öka och förnya tullkompetensen, och Åbo yrkeshögskola. Konkret planering av läroplanen utfördes även under våren inom Tullens utbildningsfunktioner. Detta är en värdefull ny möjlighet som gagnar bägge parter och i och med den ökade tullkompetensen samhället som helhet, säger Tullens utbildningsdirektör Terttu Lehti.

Mediemeddelande