Hoppa till innehåll

Tullhundstaty gläder framöver resenärer vid Helsingfors-Vanda flygplats

17.9.2021 9.00
Pressmeddelande

Tullens hundverksamhet syns framöver vid Helsingfors-Vanda flygplats i form av en hundstaty i brons. Statyn har donerats som en hyllning till Tullens hundverksamhet som är över 50 år. Statyn är placerad i passagerarterminalen vid Helsingfors-Vanda flygplats som är bekant för många flygresenärer. 

En hundstaty i brons har donerats till Tullen och den har tillverkats som en hyllning till tullhundarnas framgångsrika arbete. Maija Hyvönen Hossain har designat och finansierat statyn och bronsgjutningen är gjord av konstnären Antti Nordin

”Finska tullen har mer än 50 år av gedigen erfarenhet av att skola hundar och ta hjälp av dem på ett mångsidigt sätt i bevakningsarbetet. Vår hundverksamhet är målinriktad och effektiv. Vi tar tacksamt emot denna hyllning av arbetet vi gör”, tackar bevakningsdirektör Kari Marjamäki.

Statyns ”moder”, konstnären Hyvönen Hossain, berättar att bronsstatyn är resultatet av ett samarbete mellan en stor grupp konstnärer. Inspirationen till konstverket fick konstnären från tv-serien Finska tullen (Suomen tulli), där tullarbetet blev bekant för hela folket. 

”Förebilden för tullhundstatyn var narkotikahunden Dani som arbetade på Helsingfors-Vanda flygplats. Det är härligt att statyn har placerats på en så synlig plats vid flygplatsen”, säger Hyvönen Hossain glatt.

På en synlig plats för att glädja resenärer

Statyn är placerad på en synlig plats i passagerarterminal 2A vid Helsingfors-Vanda flygplats. När passagerartrafiken återställs kommer statyn att glädja resenärer från olika delar av världen. 

”Finavia har gett tullhundstatyn en hedervärd plats i terminalen för den internationella flygtrafiken. Tullhundarna som arbetar har en synlig och förebyggande roll, men i framtiden kommer också statyn att på ett positivt sätt påminna flygresenärerna om Tullens bevakningsarbete”, säger tullchef Mika Pitkäniemi

Pressmeddelande