Hoppa till innehåll

Tullens förundersökning av grova narkotikabrott med anknytning till en stor internationell operation har blivit färdig – smuggling organiserades med krypterade telefoner

15.9.2021 9.00
Pressmeddelande

Tullen har blivit färdig med en förundersökning av flera grova narkotikabrott för vilka sammanlagt åtta personer har varit misstänkta. Utöver narkotikabrotten har också ett skjutvapenbrott undersökts. Förundersökningen hänför sig till en internationell storoperation.

I ärendet som går till åtalsprövning undersöktes flera fall av smuggling av kokain och marijuana som hade organiserats med hjälp av krypterade telefoner. I den stora internationella operationen fick FBI tillgång till krypterade meddelanden som hade utbytts av brottslingar verksamma i olika länder. FBI lämnande ut uppgifter till myndigheterna i Finland. 

– Tullen avslöjade i mitten av april ett försök till smuggling av kokain i Hangö hamn. Tullen beslagtog då nästan 11 kilo kokain i en fordonskombination från Tyskland, konstaterar undersökningsledaren tullöverinspektör Janne Kallio.

Under förundersökningen utreddes också andra införseltillfällen.

– Under förundersökningen beslagtogs i utlandet narkotikapartier som var på väg till Finland. I Estland beslagtogs två kilo kokain och i andra länder därtill tiotals kilo narkotika. Vid förundersökningen utreddes också två fall av införsel av kokain där drogen kom ut i gatuhandeln. Värdet i gatuhandeln på de droger som avslöjades vid förundersökningen är ungefär 3,2 miljoner euro, säger Kallio.

En medelstor marijuanaodling som hittades i Tusby

Smuggling av kokain och marijuana organiserades med hjälp av krypterade telefoner

I samband med Tullens förundersökning gjordes många gripanden och genomsökningar av plats i början av juni. I samband med genomsökningarna beslagtogs bl.a. två marijuanaodlingar samt några tusen euro i kontanter. Utöver narkotikabrotten har också ett skjutvapenbrott undersökts. Vid förundersökningen har åtta personer varit misstänkta för brott, merparten finländare bosatta i huvudstadsregionen. De misstänkta är mellan 25 och 48 år gamla.

I den brottsliga organisationen medverkade flera utomlands och i Finland bosatta personer som var och en ansvarade för sin egen uppgift antingen vid anskaffning av drogerna eller vid smuggling, mottagning och spridning av dem. I kommunikationen användes krypterade telefoner där personerna hade pseudonymer för att hålla sig anonyma.

– Den nu färdigställda förundersökningen utgör en del av en större helhet. Förundersökning pågår fortfarande för andra brottsmisstänktas del. Mera information om den mer omfattande helheten ges senare, säger Kallio.

Bilder från Tullen:

Bild 1: Papplåda med kokain, delvis öppnad.
Bild 2: En öppnad förpackning från kokainlådan.
Bild 3: En medelstor marijuanaodling som hittades i Tusby under en platsgenomsökning.
Bild 4: Väska med kontanter som beslagtogs hos en misstänkt.
Bild 5: Pengarna från den misstänktas väska.

Pressmeddelande