Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om användning av pappersbaserade tulldeklarationer

2.5.2016 8.39 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 13.46
Pressmeddelande

10/2016

Nr
10/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 52 §

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 gällande unionstullkodexen, Bilaga B-01

Delegerad förordning (EU) nr 2016/341 om komplettering av tullkodexen vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser och om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 2015/2446, artikel 1 samt Bilaga 9 – Tilläggen C1 och D1


Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 

Deklaranter och deras ombud

Tullkontor

När en deklarant använder en pappersbaserad tulldeklaration, ska deklaranten iaktta både de uppgiftskrav som ställs i Europeiska unionens lagstiftning och de nationella uppgiftskrav som publicerats av Tullen samt använda både de koder som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning och de nationella koder som publicerats av Tullen.

När en tulldeklaration lämnas till Tullen med ett administrativt enhetsdokument (SAD-blankett), ska den blankett som används i Finland fyllas i på finska, svenska eller engelska. Det exemplar som blir kvar vid tullkontoret ska vara försett med deklarantens eller dennes ombuds originalunderskrift.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift