Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys paperisen tulli-ilmoituksen käytöstä

Julkaisuajankohta 2.5.2016 8.39
Tiedote

10/2016

Nro 10/2016 Antopäivä
2.5.2016

Säädösperusta

Tullilaki (304/2016) 52 §
Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus 2015/2446, Liite B-01
Delegoitu asetus (EU) 2016/341 unionin tullikoodeksin täydentämisestä siirtymäsäännöksillä ja unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta 1 artikla sekä Liite 9 – Lisäykset C1 ja D1

Voimassaoloaika
4.5.2016 lukien toistaiseksi. 

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Tullitoimipaikat

Kun ilmoittaja käyttää paperista tulli-ilmoitusta, hänen tulee noudattaa Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen tietovaatimusten lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia tietovaatimuksia sekä käyttää Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen muotojen ja koodien lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia muotoja ja koodeja.

Kun Tullille annetaan tulli-ilmoitus käyttäen hallinnollista yhtenäisasiakirjaa (SAD-lomake), Suomessa käytettävä lomake on täytettävä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tullitoimipaikkaan jäävällä lehdellä on oltava ilmoittajan tai hänen valtuuttamansa edustajan alkuperäinen allekirjoitus.

Pääjohtaja 
Antti Hartikainen

Päälakimies
Arto Lillman

Määräykset