Hoppa till innehåll

Tullen och polisen avslöjande en organisation styrd från utlandet som smugglat marijuana

Utgivningsdatum 6.3.2023 9.20
Pressmeddelande

Tullen och polisen i Sydvästra Finland har tillsammans undersökt en organisation för införsel och spridning av marijuana. Organisationen som huvudsakligen styrdes från utlandet och som använt kommersiell trafik för smuggling, misstänks ha importerat mer än 230 kg marijuana till Finland. I gatuhandeln har värdet på narkotikan som hamnat i Åbo och områden i Nyland varit närmare 4 miljoner.

I slutet av sommaren 2022 beslagtog Tullen och polisen totalt närmare 40 kilogram marijuana och cirka 95 000 euro i kontanter från organisationen som fört in och distribuerat marijuana. Man misstänker att kontanterna delvis är vinning av brott för marijuanan som redan distribuerats vidare, och delvis betalning för ett nytt importerat parti.

Organisationen misstänks för att ha fört in till Finland över 230 kilogram marijuana sedan slutet av år 2021. I gatuhandeln har det totala värdet på den importerade marijuanan på finska marknaden varit närmare 4 miljoner euro. Man misstänker att det är fråga om mer än tjugo importpartier.

Kurirförsändelser användes vid narkotikasmuggling - kontakten upprätthölls via olika snabbmeddelandetjänster

− Marijuana har importerats till Finland från Spanien och Italien i kommersiella transportstrukturer och man har använt sig av kurirförsändelser vid importen. I vår förundersökning har framkommit att organisationen har styrts från Spanien och typiskt för verksamheten har varit att kontakten mellan de inblandade personerna har skett via olika snabbmeddelandetjänster, berättar Tullens undersökningsledare Tero Virtanen.

− Först har narkotikan förts in till huvudstadsregionen, där den har lagrats i privatbostäder samt hyrda lager som skaffats för ändamålet. Från huvudstadsregionen har marijuanan levererats bl.a. till Åbo och Nyland, där den sedan har spridits vidare, säger kriminalöverinspektör Markus Laine från polisen i Sydvästra Finland.

Totalt misstänks över 15 personer för att ha deltagit i organisationens verksamhet. Flera personer är fortfarande häktade. Var och en har haft en särskild roll inom organisationen.

Brottsvinningen som fåtts från marijuanaförsäljningen har till stor del skickats till utlandet. Pengarna har förts ut ur Finland med hjälp av penningkurirer som anlitats för ändamålet samt genom överföringar av pengar från privatpersoner.

Förundersökningen är klar och ärendet har gått vidare till åtalsprövning vid Södra Finlands åklagardistrikt.

Mediemeddelande